Arbejdsproces

Aktivitet
1. Undersøg og diskutér (i grupper eller plenum), hvad en ingeniør laver 

(fx ved hjælp af en brainstorm som vist på tegningen til højre). 

Brug Ressource 3 (Ingeniørens arbejdsproces). 

2. Snak om de 5 faser, der indgår i Ingeniørens arbejdsproces.

Brug fasekort til sammen at forstå Ingeniørens arbejdsproces.

3. Du får udleveret overskriftskort eller indholdskort.

Hvis du har fået et overskriftskort skal du finde sammen med en, der har det tilhørende
indholdsskort 
eller omvendt. 

Når du har fundet din makker, skal I finde sammen med de andre i klassen, som tilhører samme fase som jer.

4. Præsentér faserne for hinanden, én fase ad gangen. Beskriv indhold og mening.
Diskutér, hvilke aktiviteter, der indgår i hver fase.

Ingeniørens arbejdsproces Processen er en iterativ proces. 
Det er tit nødvendigt at gå tilbage i faserne, når I får ny viden eller idéer, der gør det nødvendigt at ændre i projektet.

Faserne
Fase 1 - Udfordring: Undersøgelser, observation, eksperiment, spørgeskemaer, faglitteratur

Fase 2 - Hypotese: Innovative idéer, idégenerering og hypoteseformulering

Fase 3 - Planlægning: Programmering, forberedelse af feltarbejde

Fase 4 - Udfør: Produktion af løsningsforslag, dyrkning i GroBot, observation og justering af programmer

Fase 5 - Præsentér: Fremlæggelse af resultater, løsningsforslag til udfordring                                    

Faglig viden
På disse links kan du læse mere om, hvad en ingeniør laver:
DTU 
Engineer the future