Planlæg

Aktivitet
1. Kig på jeres hypotese igen. Ud fra den nye viden I har fået, er der så noget, der skal justeres?

2. Lav en arbejdsplan og fordel opgaverne ift. dyrkning i GroBotten. Feltarbejdet skal I også planlægge, når I når så langt. Sørg for, at alle får opgaver. 

Gør som I plejer, når I laver en arbejdsplan.

I kan også vælge at bruge dette skema eller lave et mindmap
(eksempel på skitse ses på figuren til højre).

3. Efter I har planlagt arbejdsopgaverne, skal I udpege hvilke dele, I forventer kan give udfordringer.

Brug den etablerede logbog (Ressource 12 om data).

Faglig viden
Planlægningsværktøjer kan fx være et excel regneark, en tegning/figur, et professionelt projektstyringsværkstøj, eller et mindmap.


Her ses eksempler på projektstyringsværktøjer