Verdens grøntsager

Aktivitet (i grupper)
1. Lav en feltanalyse i det lokale supermarked. Lav en liste, der giver overblik over, hvor grøntsagerne kommer fra. 

Gem listen i jeres logbog.

2. Undersøg, hvad der dyrkes i drivhuse og på marker i Danmark? 
Brug Ressource 4 (Dyrkning på marker i Danmark)

Skriv noter, data og citater fra rapporten i jeres logbog.          
Aktivitet (i grupper)
1. Undersøg nye dyrkningsmuligheder i din by (lagerbygninger, højhuse, tage, nedlagte parkeringskældre, nedlagte fabriksbygninger, mm.). 

Udvælg en beliggenhed, lav målinger ift. størrelse, temperatur, lysforhold og lignende. Tag evt. kontakt til udlejer/ ejendomsmægler og stil spørgsmål til omkostninger.  

Gem alle jeres data, svar og resultater i logbogen.Faglig viden
På dette
link kan I finde flere tal om landbruget i Danmark.