Delevaluering II

Aktivitet 

Gruppefeedback

Præsentér jeres idé, hypotese og planlægning for en anden gruppe. Husk både GroBotten og feltarbejdet. 
Modtagergruppen diskuterer, om der er gode idéer, de eventuelt vil tage med i deres eget projekt, og om der er elementer i afsendergruppens arbejde, der bør genovervejes. 


Lærerfeedback
Når der er foretaget ændringer efter gruppefeedback præsenteres idé, hypotese og planlægning for læreren.
Gruppen forbereder mellem 2 og 4 spørgsmål, som de gerne vil have svar på.
Læreren giver feedback i forhold til spørgsmål samt andre konkrete udfordringer. 

Forslag til spørgsmål:

  • Hvordan er teamsamarbejdet?
  • Hvordan bruger I data fra Grobotten?
  • Hvilke udfordringer har I mødt?
  • Hvordan vil I løse jeres udfordringer?
  • Hvordan kan jeg (læreren) hjælpe jer videre?


Oversigt over hele forløbet 
Her kan I se, hvor langt I er nået i forløbet.