Idé og hypotese

Aktivitet (i grupper)

1. Problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Når I skal begynde at undersøge verden omkring jer så formulér de problemstillinger, I vil arbejde med.

Herunder finder I eksempler på hjælpeformuleringer. 

 • Hvordan kan det være, at …, når …? Og på hvilken måde påvirker det os …? 

 • Hvad er årsagen til, at … sker, når …?

 • Hvilke løsningsforslag kan udvikles for at afhjælpe dette? 

 • Hvordan hænger … sammen med …, hvis …? 

 • Hvorfor sker der …, når …? 

 • Hvad kan årsagen være? 

 • Er det rigtigt, at …? Hvordan kan det ændres, og hvem vil det have konsekvenser for?

Når problemstillingerne er formuleret, skal de inddeles i kategorier. Beslut, hvilke kategorier der er mest interessante. Måske skal I formulere nogle flere arbejdsspørgsmål for at komme i dybden.  Skriv jeres problemsstillinger i logbogen.

Arbejdsspørgsmål kan begynde med 

 • Hvor er….?

 • Hvem er….?

 • Hvilke…?

 • Hvad er …?

 • Hvorfor…?

 • Hvordan…? 

Skriv arbejdsspørgsmål i logbogen.

Når I har indsamlet erfaringer, viden og fået svar på jeres arbejdsspørgsmål, kan I begynde at arbejde med løsninger på jeres udfordring. 


2. Hypotese og idéer. Med jeres viden og erfaringer kan I nu begynde at løse udfordringen. I skal arbejde med GroBotten og feltarbejde.

Hvad skal GroBotten gøre, og hvordan skal I programmere den? Nedenfor er de parametre, som I kan programmere i GroBotten, når I skal sætte jeres forsøg op: - Lys (antal timer tændt/slukket) - Lys-farve (bølgelængde) - Lys-intensitet - Luftcirkulation, ml/t  (blæser) - Luftsten, ml/t  (ilter vand i karret) - Luftudskiftning (tændt/slukket)

Formulér jeres idéer og hypoteser og tegn herefter et flowdiagram, der viser jeres overvejelser. Flowdiagrammet er en hjælp, når I skal programmere GroBotten.

Idégenerering kan foregå med mindmap eller post-it. Diskutér jer frem til det bedste forslag.  

Faglig viden
På linket 
METODELAB kan I læse mere om undersøgelsesmetoder og hypoteser i naturfagene. Download evt. metodekit.