Etablér logbog

Logbog
Logbogen er det vigtigste arbejdsredskab. Den er jeres kollektive hukommelse.

De oplysninger og den viden I frembringer undervejs, skal I gemme i logbogen.  

Logbogen kan have mange forskellige formater. Fx Word, Excel, Prezi, Powerpoint, video mv. Vælg det format I arbejder bedst i. Gem logbogen i skyen, så alle i gruppen kan arbejde med den. 

Det er en god idé at notere, hvem der har skrevet hvad i logbogen. På den måde kan I altid få en mundtlig uddybning, hvis det er nødvendigt. Notér også eventuelt dato og tid for jeres notater. 

Alle i gruppen har ansvar for, at deres arbejde bliver gemt.  Logbogen kan indeholde følgende: 

 • Oversigt over indhold

 • Noter vedr. bestemte FN Verdensmål

 • Oversigt over forløbet og arbejdsproces
 • Jeres umiddelbare tanker om udfordringen

 • Noter fra alle jeres forskellige aktiviteter

 • Oversigt over jeres planlægning
 • Flowdiagrammer over jeres programmering

 • Data og analyser fra jeres feltarbejde

 • Data og analyser fra jeres GroBot

 • Overvejelser over præsentation


Logbog og Grobot

Når I kommer i gang med at dyrke i GroBotten, vil I sikkert opleve, at planten ikke opfører sig helt, som I håber på.

Måske får den pludseligt gule blade, falder sammen, mugner eller måske rent faktisk skyder i vejret!
Men hvad skyldes det? 

Det er derfor vigtigt, at I observerer planten, mens den vokser i GroBotten.

Brug kameraet og de opsamlede data og notér dato, tidspunkt og bemærkninger for disse observationer. 

I vil have opsamlet en masse data om temperatur, CO2, luftfugtighed, næringsstoftilførsel, vandstand og lys.

Data kan hjælpe jer med at forklare diverse observationer. Fx kan I måske se en sammenhæng mellem 
COog lys.  

I bør derfor løbende, mens planten har sit liv i GroBotten, reflektere over:

 • Hvorfor gror planten, som den gør?
 • Kan data forklare ændringerne i plantens liv?
 • Bør I intervenere (blande jer) og lave en ny kode til micro:bitten, der genopretter balancen?

Aktivitet
1. Dan grupper. I skal arbejde i disse grupper, når I skal dyrke i GroBotten.

2. Etablér gruppelogbog. 
Brug Ressource 12 (Om data)

Formålet med logbogen er at kunne dokumentere følgende til 
gruppens selv-evaluering:
- o
bservationer
- refleksioner
- handlinger
Faglig viden
Om logbogen
I en logbog kan I løbende skrive, hvad I har lært, og hvordan I er kommet frem til det.

Formålet med logbogen er både en evaluering af læreprocessen og udbyttet af undervisningen. Logbogen kan dermed bruges til mere end blot at give et øjebliksbillede.

I fastholder jeres viden. Den viden kan anvendes, når I skal få overblik over det, der er sket.
I får således jeres egen opslagsbog med vigtige redskaber og faglige emner.


Ved forløbets slutning kan logbogen også bruges som dokumentation for en faglig udvikling og dermed synliggøre, hvad I har opnået.