Bliv storbybonde

I takt med at vi mennesker har samlet os i store byer, er der blevet større afstand fra der, hvor maden gror til der, hvor vi bor.

Det betyder at fødevarer ofte transporteres 
over store afstande og en del endda hentes fra den anden siden af kloden.


I dette forløb er fokus på fødevarefremstilling.

Udgangspunktet er FN's Verdensmål
om Ansvarligt forbrug og produktion.


Det skal I arbejde med 

 • I skal undersøge, hvordan det er muligt at dyrke grønne fødevarer i storbyen. 

 • I skal dyrke planter, der gror i en boks. Boksen kalder vi en GroBot. 
  GroBotten kan I programmere med computeren, så den passer planterne for jer.
  På computeren kan I følge med i, hvordan 
  jeres planter gror. Hvis jeres planter ikke gror optimalt, skal I ændre
  noget i det 
  lukkede dyrkningssystem for at forbedre jeres dyrkningsresultat.

Jeres arbejde er organiseret i 18 underpunkter.


Oversigt over hele forløbet 
Feltarbejde og dyrkningsperiode er to aktiviteter, der kører parallelt. 

Faglig viden

Under alle underpunkter kan I finde grå bokse med links til faglig viden.

Ressourcer

Til mange aktiviteter er der ressourceværktøjer, der hjælper jer på vej. 


Faglig viden
Forklaring af relevante fagord og fagbegreber ses i Ressource 15 (Fagord og fagbegreber).