Udfordringen

Udfordringen
I skal forestille jer, at I er storbybønder, der skal dyrke grønt i GroBotten. Det I dyrker skal sælges i det lokale supermarked. 

File:Rabot-Blaisantvest2009 10 00 150.jpg - Wikimedia CommonsAktivitet - Undersøg i klassen
Brug Ressource 2 (Urban farming).

1. Giver det mening at have dyrkningsarealer i storbyen? Og hvordan kan de udnyttes?

2. Hvordan kan dit lokalområde bidrage til storbylandbrug også kaldet urban farming?
Faglig viden
Vidste du
Frugt og grønt kan dyrkes i byen lokalt. Mange bygninger i byerne står tomme i kortere eller længere tid. Disse bygninger kan udnyttes til dyrkningsområde.

Urban farming
Christopher fra urban farmen Seasony fortæller, hvordan han sammen med sine kammerater Servet og Erkan startede virksomheden:


Se her hvad Seasony senest har dyrket på deres farm