Smagen af krydderurter

Aktivitet (i grupper)
Måske tror I, at vi kun smager med tungen. Men er det rigtigt?

1. Prøv at hold jer for næsen mens I smager på fx en vingummi. Hvordan smager det?
Giv så slip på næsen og se, om det nu smager anderledes.

Diskutér I klassen, hvad I har lært af denne øvelse. 

2. 
I skal smage på og analysere krydderurter i forhold til smag. 
Find forskellige fødevarer, der smager af de fem grundsmage. 

Lær smagene at kende.   


3. Fordel arbejdet i gruppen:

  • Én der skal smage på krydderurter
  • Én der styrer smagsforsøget
  • Én der noterer observationer

Lav en tabel, hvor I kan notere jeres observationer. Vælg selv en skala.

Indsæt jeres observationer i Excel. 

Omdan observationer til et radardiagram for hver krydderurt. 

Gem alle jeres data, svar og resultater i logbogen.


I kan se et eksempel på sådan en tabel her:

    I kan se et eksempel på sådan et radardiagram her:
Faglig viden

Her kan I se en video om smagssansen.

Her kan I læse mere om smagssansen.