FN´s Verdensmål

De Forenede Nationer (FN) er en verdensorganisation med 193 medlemslande. 

FN’s formål er både at sikre fred og overholdelse af menneskerettighederne og uddele humanitær bistand og sikre en social og økonomisk udvikling i hele verden.

I 2015 blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af verdens stats- og regeringsledere.

Verdensmålene skal bringe os mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker, og planeten vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og fokusere mere på bære­dygtig økonomisk vækst.

På figuren til højre ses en oversigt over de 17 verdensmål.
Aktivitet

1. Diskutér i grupper, hvorfor det er nødvendigt, at FN bliver enige om verdensmålene 3, 11, 12 og 13.
Brug Ressource 1 (FN's Verdensmål).

2. Diskutér i grupper, hvor vigtigt sundhed og trivsel er for livsskvalitet. 

Faglig viden
Her kan du læse mere om
FN's Verdensmål.