Klima og landbrug

Aktivitet 
1. Se film om Afrikas landbrug. Find den her.

2. Inddel filmen i tre dele (fire med indledning). Gør det sammen i klassen.

Hver gruppe skal analysere én del af filmen. 

Brug aktantmodellen

 • Hvem er i centrum? (Subjekt)
 • Hvad er problemet? (Objekt)
 • Hvordan kan problemet løses?
 • Hvem eller hvad kan hjælpe? 
 • Hvem eller hvad er en barriere? (Modstander)
 • Hvem får glæde af løsningen? (Modtager)Gem jeres arbejde logbogen.

Aktivitet (i grupper)

1. Læs artiklen, i klassen eller i grupper.
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/afrika-kan-broedfoede-sig-selv-om-15-aar/


Artiklen er inddelt i fire dele

 • Bedre teknologi og dyrkning
 • Landbrugsrevolution i Rwanda
 • Kvinderne skal på banen
 • Flere munde at mætte


2. Hver gruppe vælger én del og skal formulere et kort resumé af teksten. 

 • Med R2L spørgsmål nedskrives nøgleord. Se lærervejledning.

 • Nøgleord sættes sammen i et wordmap, der danner korte konkrete sætninger, der beskriver det, som teksten handler om. Se et eksempel på tegningen til højre.  

 • Uddyb eventuelt svære ord og begreber. Slå op og søg på nettet.

 • Skriv resumé i prosaform. Altså hele sætninger, der kan læses i sammenhæng. Brug evt. thema/rhema princip (sætningens slutning understøttes af næste sætnings begyndelse).

Gem jeres arbejde logbogen.
Aktivitet (i grupper)

Konsekvenser ved klimaforandringerne.

Klimaforandringerne medfører allerede nu uforudsigeligt vejr, tørke og oversvømmelser, både fra havet og fra øget nedbør. Det har stor betydning for vores fødevareproduktion i landbruget. Her kan I se, hvilke konsekvenser det har, når I udsætter en “mini-mark” for forskellige klimaforandringer. 1. Observation af karsedyrkning. I skal bruge

 • Saltopløsning på 4%

 • 1 stor balje, for eksempel en opvaskebalje

 • 4 bakker med karse

 • 1 lille engangs-snapseglas

 • 4 små stykker papir og tape til markering

Sådan gør I

 • Markér karsebakkerne med 1, 2, 3 og 4 på de fire stykker papir.

 • Mål højden på karsen med en lineal, og notér højden i skemaet (se længere nede).

 • Fyld snapseglasset med almindeligt vand. Hæld det på bakke 2.

 • Fyld snapseglasset med 4% saltvandsopløsning. Hæld det på bakke 3.

 • Tag bakke 4 og sæt den ned i baljen. Fyld vand i baljen, til karsen er dækket. Sæt en sten på karsebakken, så den holdes nede i baljen.

 • Sæt nu bakkerne i vindueskarmen og følg, hvad der sker de næste dage.

 • Notér højden hver dag, og vand bakke 2 og 3 på samme måde som den første dag.

Hvad sker der? Skriv måleresultaterne ind i dette skema hver dag. Plot til sidst punkterne ind i et koordinat-system.

Observationsskema Skema_Forsøg med karse


Skriv en rapport om observationerne. Brug overskrifterne: 1) Metode - sådan gjorde vi 2) Resultat - det skete der? 3) Forklaring - hvorfor skete det? 4) Konklusion - hvad betyder det? Gem alle jeres data, svar og resultater i logbogen.

2. I kan udvide forsøget ved at gentage det under CO2-berigede forhold:

 • Sæt bakkerne i et tomt akvarium eller lignende.

 • Berig “atmosfæren” med CO2: Bland 5 gram bagepulver med 20 ml eddike.

 • Husk af fylde op med CO2 hver dag.

Er der forskel mellem karsebakkerne dyrket i almindelig luft og i CO2-beriget luft? Var det som forventet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Gem alle jeres data, svar og resultater i logbogen.


3. Diskutér i klassen.

Hvilke ændringer kan vi forvente for landbruget i Danmark? Afrika? Hvordan kan vi tilpasse os ændringerne? Kilde: https://www.experimentarium.dk/klima/klimaforandringer-vores-afgroeder