Udfordringen

Udfordringen
I skal forestille jer, at I er bønder i Niger i Afrika, der skal dyrke grønt i GroBotten. I skal dyrke grønt med begrænsede ressourcer i forhold til vand og gødning. Hvor lidt kan I bruge?

Aktivitet - Undersøg i klassen
1. Hvad ved I om landbrug i Afrika? Lav en brainstorm i klassen.

2. Se på Afrika-kortet nedenfor. Kortet viser, hvordan kornproduktionen forventes at ændre sig i Afrika som følge af klimaforandringerne.
Bliv enige om farvernes betydning. Diskutér, hvordan afgrøderne er fordelt i 2080.Kilde:  https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7774/-The%20Environmental%20Food%20Crisis-2009843.pdf?sequence=3&%3BisAllowed=

Faglig viden
Vidste du
Der er stor befolkningstilvækst syd for Sahara. I Niger er befolkningstallet steget fra 5 til 21 mio. på 50 år. 

Landbrug i Afrika
På denne video fra den internationale økologi-organisation IFOAM kan I lære mere om økologisk landbrug i Afrika.

Tre landmænd i Tanzania og Kenya fortæller om, at det har haft stor betydning for deres jord og for høsten, at de de har taget økologiske metoder i brug.


Befolkningstilvækst
Her kan I se en video om befolkningstilvækst i verden.